Stawiam na rozwój!

Per scientiam ad salutem aegroti – przez wiedzę do zdrowia chorego.

 

W celu niesienia jak najlepszej pomocy swoim Pacjentom, stale rozwijam swój warsztat terapeutyczny oraz porzeszam wiedzę na temat schorzeń narządu ruchu, przyczyn powstawania bólu oraz możliości radzenia sobie z nim.

 

            W obecnym roku również nie zapominam o szkoleniach.

  • Kontynuuję zaawansowane moduły Terapii Manualnej wg standardów IFOMPT (68h)
  • Uczestniczę w szkoleniu Kręgosłup – Osteopatyczna diagnostyka i leczenie (128h)
  • W drugiej połowie 2020 roku rozpocznę kurs Stawy obwodowe - Osteopatyczna diagnostyka i leczenie (128h)

 

            Miałem możliwość uczestniczyć także w konferencjach :

  • III Śląskie Sympozjum Ortopedyczno-Fizjoterapeutyczne – Staw biodrowy
  • VI Konferencja Stowarzyszenia Terapeutów Manualnych NOMPT PL – Interdyscyplinarna diagnostyka i terapia skolioz