Igłoterapia

Suche igłowanie punktów spustowych jest to rodzaj zabiegu wykorzystujący bardzo cienkie igły do zmniejszenia napięcia zlokalizowanego w obrębie mięśnia. Stan taki najczęściej charakteryzuje się bólem, sztywnością.

Punkt spustowy jest to fragment tkanki mięśniowo-powięziowej, który jest wyczuwalny palpacyjnie oraz może prowokować dolegliowści bólowe. Powstaje na skutek nieprawidłowego obciążenia tkanki, w której dochodzi do lokalnego niedokrwienia, niedotlenienia,  a tym samym do obrzęku lub lokalnego stanu zapalnego. Aplikacja igły ma na celu przerwanie błędnej pętli bólowej ,a tym samym poprawę regeneracji i odżywienia.

Zabieg ten nie boli, może wiązać się z dykomfortem, musi uwzględniać wszystkie przeciwwskazania do terpaii oraz jest  jedną z form rozwiązania problemu Pacjenta a nie 'lekiem na wszelkie problemy'.

 

Przykłady jednostek chorobowych, w których ma zastosowanie igłoterapia:

  • Łokieć tenisisty
  • Zamrożony bark
  • Rwa kulszowa
  • Ostroga piętowa
  • Zespół pasma biodrowo-piszczelowego
  • Zespół mięsnia gruszkowatego
  • Konflikt podbarkowy
  • Blizny po operacjach, wypadkach