Terapia Manualna

Terapia manualna wg standardów IFOMPT jest to gałąź fizjoterapii zajmująca się diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń nerwowo-mięśniowo-szkieletowych. Proces terapeutyczny opiera się na wnikliwym wywiadzie, badaniu jakości oraz ilości ruchu, występowania bólu podczas ruchu oraz zależności pomiędzy tymi parametrami. Dodatkowo jest ono uzupełnione o badanie neurologiczne, testy specjalne oraz analizę wpływu różnych układów na siebie. 

Techniki wykorzystywane podczas terapii obejmują :

  • mobilizacje stawowe
  • manipulacje stawowe
  • techniki mięśniowe
  • poprawę kontroli motorycznej
  • trakcję oraz kompresję stawów

 

Celem terapii manualnej jest likwidacja bólu poprzez poprawę jakości i ilości ruchu, odżywienie tkanek oraz naukę kontroli motorycznej.