Trening funkcjonalny

Rodzaj ćwiczeń prozdrowotnych, wykorzystywany podczas powrotu Pacjenta do zdrowia, a następnie mający za zadanie utrzymanie jego dobrego stanu.  Założeniem treningu jest poprawa stanu funkcjonalnego, nauka prawidłowych wzorców ruchowych, czasami nauka kompensacji danego ruchu. Przekłada się to na zwiększenie wydolności organizmu, pobudzenie układu  mięśniowo-szkieletowego, poprawę elastycznośći, dynamiki oraz równowagi człowieka. Nierozłączny element rekonwalescencji po operacjach, urazach oraz traumach.