Fizjoterapia stomatologiczna

Jest to gałąź fizjoterapii obejmująca zaburzeniami w obrębie stawów skroniowo-żuchowowych, wzmożonego napięcia żwaczy, mięśni skroniowych, przedniej kolumny odcinka szyjnego. Uczucie przeskakiwanie podczas otwierania ust, problem z opuszczaniem żuchwy, wrażenia 'guli' w gardle, wycieranie zębów, czy ból zdrowych zębów mogą mieć swoje podłoże w zwiększonym napięciu układu mięśniowo-szkieletowego.  Celem fizjoterapii w stomatologii jest normalizacja napięcia mięśniowego w obrębie twarzoczaszki, mobilizowanie hypomobilnych stawów skroniowo-żuchowowych i ustąpienie dolegliwości takich jak:

  • Ból stawów skroniowo-żuchwowych
  • Ból szczęki
  • Napięcie mięśni twarzy
  • Problem z połykaniem
  • Bruksizm
  • Przeskakiwanie SSŻ