Rehabilitacja neurologiczna

Udar mózgu, powodujący niedowłady, przykurcze, utratę funkcji ruchowych oraz lokomocyjnych wymaga wczesnej oraz odpowiedniej terapii. Zaburzenia neurologiczne występujące w takich jednostkach chorobowych jak SM, SLA, Ch. Parkinsona sprawiają, że chory musi uczyć się na nowo pewnych zachowań, ruchów oraz odnalezienia sie w nowo zaistniałej sytuacji. Niestety bez odpowiedniego pokierowania, wyćwiczenia nowych stereotypów ruchowych jest to czasami niemożliwe. Rehabilitacja neurologiczna ukierunkowana jest na zminimalizowanie negatywnych skutków choroby oraz poprawę jakości życia chorego.

 

Pracuję z takimi jednostkami chorobowymi jak:

  • Udar
  • Stwardnienie rozsiane
  • Stwardnienie zanikowe boczne
  • Choroba Parkinsona
  • Polineuropatie